מושגים בקבלה ופירוש חלומות לפי הקבלה

איך מפרשים חלומות לפי הקבלה?

לפחות באופן זמני יש זיקה הדדית בן אדם לאלוהיו ובזיקה ההדדית הזו יש בכוח אדם לפעול בעולם האלוהי לטוב ולמוטב.

והנה שמדובר באדם, מדובר באדם מישראל בלבד! העמדה הזו היא חד משמעית ואין חולק עליה מגדול ועד קטון לאורך כל ספרות הקבלה. כל המקורות מדגישים עד החסדות המאוחרת ועד בכלל שאדם הוא אדם מישראל ולבדו.

מה עם הכינוי “אדם” לאומות העולם? תבוא הקבלה ותאמר שיש רק שיתוף שם בין ישראל לאומות העולם כלומר אולי במראיתן החיצונית או בקונטורות הקונקרטיות של מבנה גופן ואולי עקרונות מסוימים של הכרה ותודעה האומות דומות לישראל אבל באפן מהותי יש שוני מכריעה בינינו לבינם אפילו בין חלומות שלנו. אנא שימו לב אני מוסר את דעתם ולא דעתי בהקשר הזה אבל מה שנאמר הוא מה שנאמר ואי אפשר להתכחש לו ואי אפשר להתעלם ממנו והוא גם יסוד מוסד במחשבה הקבלית. לא מדובר בקביעה שולית שאפשר להתעלם ממנה מדובר בלב ליבו של הרעיון הקבלי מבחינת היחס בין אלוהים לאדם.

בפעם הקודמת ציינתי את העובדה שאיש ישראל נבדל מהגוי במעלת נשמתו כי נשמת ישראל היא נשמה אלוהית ואילו נשמת הגוי נחצבה ממקורות לא אלוהיים, ולכן ברור שרק לישראל יש בחינת בנים ולא עבדים, קשר אינטימי עם ההוויה האלוהית וממילא ןחלומות בקבלה גם יכולת לפעול בה כמו אותו בן (זה הנוסח שמובא כבר בזוהר) אותו בן שעושה בגנזי אביו ופועל בהם כבתוך שלו בגלל הזיקה האינטימית. מובן מאליו שיש כאן מעין קשר ביו-מטפיזי בין אדם מישראל לבין ההוויה האלוהית כאשר התפיסה היא שנשמת ישראל היא התולדה של הזיווג הקדוש בין תפארת למלכות, בין הקב”ה לשכינתו ולא אתפלא אפוא שבכוח הזיקה הזו יש בידי ישראל כוח לפעול לטוב ולמוטב.

הקביעה היא ברורה רק ישראל לבדם ואילו אומות העולם כבהמות נדמו והם כחיתו יער. הקביעה היא ברורה ביותר, היחס בין אדם מישראל לבין הגוי הוא כיחס בין מי שקרוי בימי הביניים חי מדבר לבין הבלתי מדברים כלומר בעלי החיים ושאר היצורים. חי מדבר זה ביטוי שמופיע בפילוסופיה האריסטוטלית המוסלמית בזיקה לאדם כשבלשון “חי” מבקשת הפילוסופיה הזו שמונחיה הועתקו בהיקף רחב גם לתוך החלומות שלנו ומכאן גם הפירוש שלהם. מבקשת להביע את העובדה שיש מן המשותף בן אדם לבן שאר בעלי החיים אשר על כן אדם הוא בגדר חי אבל מה שמבדיל אותו משאר בעלי החיים ומה שמקנה לו את מעלתו ויתרונו הוא העובדה שהוא לא חי בלבד אלא גם מדבר כשבלשון מדבר הכוונה היא לא רק ליכולת להפיק קולות לצורך קומוניקציה אלא באופן עמוק יותר התייחסות אל הדיבור כביטוי גלוי למחשבה פנימית. לאחר ככלות הכל אנחנו חושבים בצירופי אותיות במילים, משפטים סדורים וערוכים, אשר על כן אפשר לומר שהמחשבה היא דיבור פנימי ולזה הכוונה בביטוי “חי מדבר” כלומר גם מדבר וגם הוגה או חושב.

  • בתיאור שתיארת כרגע איך מתייחסים בעלי הקבלה לגרים?

מיד אגיע לזה..

night-423704_640נקודה נוספת שאני רוצה לומר כאן במובן מסוים חמורה יותר מקודמתה לכאורה משום שבעלי הקבלה מדגישים שאדם מישראל נבדל מין הגוי לא רק במעלת נשמתו אלא אפילו בחלומות שלו. כך ממש בלי היסוס, אני אפילו פרסמתי טקסט בנוגע לזה מאיטליה של המאה ה-16, טקסט של מקובל באותה תקופה באיטליה העמדה היא ברורה חומר גופו של איש ישראל משובח יותר מחומר גופן של אומות העולם הדברים נאמרים מתוך ראיות לכאורה והוכחות מוצקות כשלזה מתווספת הקביעה שרק בשל יתרון מעלתו של הגוף בקרב אדם מישראל יכולה אותה נשמה אלוהית קדושה לשרות בו, לשכון ולהגלות באמצעותו.

בכל מקרה בהקשר הזה בדיוק מתעוררת בעיית החלומות, עם נעסוק בפירוש חלומות לפי הקבלה אם אכן יש הבדל כל כך מהותי בין איש ישראל לבין אומות העולם כי אז איך אפשר לדבר על גיור? ההבדל המהותי? באמת קוראת תהום בין אלה לאלה. אני רוצה אגב לומר שהקביעה הקבלית שאין חולק עליה ואין סוטה ממנה לאורך כל הדרך כולה היא קביעה שלא נתחדשה בידי הקבלה, האמת צריכה להיאמר שכבר אצל חז”ל מופיע הרעיון ובהיגד מאוד מאוד ברור. למשל מאמר ידוע של חז”ל שדורש את הביטוי צֹאן מַרְעִיתִי, אָדָם אַתֶּם- דבר הקב”ה לישראל, וחז”ל דורשים את הנוסח כדלקמן אתם קרויים אדם אומר הקב”ה לישראל כי הביטוי אדם מתייחס עליכם לבדכם. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויות אדם, ובכן הרעיון הוא חז”לי אלא שבעלי הקבלה פיתחו אותו, העצימו אותו וגם ביקשו לכלול אותו בקונטקסט סיסטמתי.

israel-988176_640 (1)

נעבור בהקשר הזה לשאלת הגרים, ביטוי לחשיבה הסיסטמתית שאצל חז”ל לא קיימת אלא בראשיתה ובחיתוליה. התשובה מאוד פשוטה בפי בעלי הקבלה לקושי שהועלה. הגר מעצם תהליך הגיור שמתקיים בו, בעצם המעבר שהוא מחולל בהווייתו מהגוׂיוּת להוויה ישראלית מעיד על עצמו שמלכתחילה הוא איננו אלא נשמה יהודית שטעתה בשדות זרים. כלומר הגר לא מתהפך לא משנה באמת את טעמו, לא מחליף את זהותו.

 

 

 

One thought on “מושגים בקבלה ופירוש חלומות לפי הקבלה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *